Prof. Dr. Sebastian SCHLUND

@ Technische Universität Wien

Prečo sa zaujímam o inovácie?

Zaujímam sa o zlepšovanie práce, pracovných procesov a pracovných podmienok. Inovácie sú kľúčové pre udržanie európskej konkurencieschopnosti. Priemyselné využitie umelej inteligencie, kobotov a digitálnych platforiem bude v budúcnosti konkurenčná výhoda a ja chcem ovplyvňovať tento vývoj – viac ako iba byť týmto vývojom ovplyvnený…

O čom budem hovoriť?

Budem hovoriť o výrobe, prichádzajúcich technológiách a náraste podporných a autonómnych systémov v tomto kontexte.