Ondrej HARŠÁNYI

@ STÄUBLI

Prečo sa zaujímam o inovácie?

Samotná spoločnosť Stäubli sa zaujíma o pokročilejšie aplikácie s pridanou hodnotou pre zákazníka ako dodávateľ komplexných high-tech technológií nielen v oblasti robotiky, ale aj konektorov a strojov pre textilný priemysel.

Záujem o inovácie je hlavne ako prienik osobného a firemného záujmu o nové veci v oblasti výrobných procesov, logistiky, big data a kolaboratívnej robotiky na všetkých úrovniach.

O čom budem hovoriť?

Hlavnou témou by mali byť výzvy a požiadavky zamerané na produktivitu vo výrobe, oblasť hygieny v potravinárstve, farmácií a náročných aplikácií z hľadiska prostredia.

Hovoriť budem aj o prístupe k inováciám v Stäubli a budovanie dlhodobého vzťahu so zákazníkom, systémovým integrátorom a OEM.