Ján KOŠTURIAK

@ IPA Slovakia

Prečo sa zaujímam o inovácie?

O inovácie sa zaujímam preto, lebo sú cestou k tomu, ako zlepšovať svet – každá inovácia zvyšuje úžitok produktu alebo služby a redukuje ich škodlivé funkcie. Celý život riešim inovácie v rôznych oblastiach a baví ma to, keď vidím reálne výsledky.

O čom budem hovoriť?

Budem hovoriť o tom, ako vznikajú inovácie, ako sa musíme prepájať a hľadať cesty k tomu, aby sme na Slovensku nepredávali len prácu našich rúk, ale aj hláv, aby sme mali vlastné produkty, s ktorými prerazíme vo svete tak ako Peter Sagan alebo Petra Vlhová. Bol by som rád, keby sa Slovensko stalo krajinou inovácii a budem sa snažiť osloviť čo najviac ľudí, aby sa pridali.